Ylöjärven Yrityspalvelun tehtävänä on kehittää kaupungin elinkeinotoimintaa. Olen suunnitellut Yrityspalvelulle markkinointiviestintää 2015-2018: mm. esitteen, visuaalisen ilmeen uudistuksen, logon uudistuksen sekä internet-sivuston. Lisäksi suunnittelin X-files-teeman pohjalta mainoskampanja yritystonttien markkinointia varten. Vuonna 2017 olen suunnitellut ja toteuttanut Ylöjärven Yrityspalvelulle Ylöjärven kaupungin matkailusivuston, sekä vuosina 2017-2020 vastannut Ylöjärven matkailuesitteen toimitus- ja taittotyöstä.


Ylöjärven Yrityspalvelu: matkailuesite 2020, toimitus- ja taittotyö.

Ylöjärven Yrityspalvelu: matkailuesite 2020, toimitus- ja taittotyö. Esite on luettavissa PDF-muodossa osoitteessa www.visitylojarvi.fi/matkailuesite2020.

Ylöjärven Yrityspalvelu: infotaulun suunnittelutyö, 2018.

Ylöjärven Yrityspalvelu: infotaulun suunnittelutyö, 2018.

Ylöjärven Yrityspalvelu: Matkailuesite 2018, toimitus- ja taittotyö.

Ylöjärven matkailuesite 2018, toimitus- ja taittotyö. Esite on ladattavissa pdf-muodossa täällä.

Ylöjärven matkailuesite 2017

Ylöjärven matkailuesite 2017: toimitus- ja taittotyö.

Visit Ylöjärvi -matkailusivuston suunnittelu ja WordPress-toteutus, 2017.

Visit Ylöjärvi -matkailusivuston suunnittelu ja toteutus, 2017. Sivusto löytyy osoitteesta www.visitylojarvi.fi.

Ylöjärven Yrityspalvelun internet-sivuston uudistaminen, 2016.

Ylöjärven Yrityspalvelun internet-sivuston uudistaminen, 2016.

Ylöjärven Yrityspalvelun logon uudistaminen, 2016.

Ylöjärven Yrityspalvelun logon uudistaminen, 2016.

 

Ylöjärven Yrityspalvelun esite 2015

Ylöjärven Yrityspalvelun esite 2015