• Valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon

Valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon 

Jätin tänään ensimmäisen valtuustoaloitteeni, jonka teemana oli ”pelastetaan vanhat talot”. Aloitteen takana ovat myös Nokian Vihreä valtuustoryhmä sekä Nokian Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.

Lue valtuustoaloite alta tai katso kaupunginvaltuuston kokous Youtubessa; puheenvuoroni alkaa noin 10 minuutin kohdalla.

Valtuustoaloite

Nokia on kasvava kaupunki, jonka katukuvaan on noussut paljon uusia rakennuksia ja samalla monia vanhoja rakennuksia on purettu uuden tieltä. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö, joka sisältää rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman, lisää ihmisten hyvinvointia sekä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Kulttuuriympäristön vaaliminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Perustuslain mukaan ”vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille” (731/1999). Uudistamisen rinnalla on muistettava tämä vastuu ja kulttuuriympäristön huomioiminen tulee ottaa nykyistä tiiviimmäksi osaksi kaupunkisuunnittelua.

Vuonna 2001 julkaistu Nokian kulttuuriympäristöohjelma (Teivas & Tulonen, 2001) sisältää seuraavat osiot:

  1. Nokian kulttuuriympäristön yleiskuvaus ja kuvaukset luonnon, kulttuurimaiseman sekä rakennuskulttuurin osalta
  2. Nokian kulttuuriympäristöjen inventointi
  3. Kulttuuriympäristöjen vaalimisen edellytykset, ympäristönhoidon periaatteet ja ympäristönhoidon ohjelmointi

Teos on edelleen monelta osin ajankohtainen, mutta kulttuuriympäristöjen inventoinnin osalta se vaatii tietojen päivittämistä ja täydennystä. Päivityksessä tulisi kiinnittää huomiota kulttuuriympäristöä koskevan tiedon avoimuuteen sekä asukkaiden osallistamiseen ja selvittää, olisiko inventoinnit mahdollista koota yhteen paikkaan, josta ne olisivat sähköisesti kaikkien käytettävissä.

Tämän lisäksi teoksen kolmannessa osiossa on esitetty toimenpiteitä, joiden avulla kulttuuriympäristön puolesta tehtävää työtä voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Monet toimenpiteet ovat vuosien saatossa jääneet pois käytöstä, tai niitä ei ole koskaan otettu käytäntöön. Nämä tulisi tarkastella ja tarvittaessa päivittää sekä laatia ohjelmaksi.

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitämme seuraavia toimenpiteitä:

  • Aloitetaan kulttuuriympäristöjen inventointien päivittäminen. Aloitetaan inventointi priorisoimalla kiireellisemmät kohteet ja edistetään työtä pitkäjänteisesti päivittämällä myös jo tehtyjä inventointeja tarpeen mukaan. Kootaan inventoinnit sähköisesti kaikkien saataville.
  • Laaditaan valtuustossa hyväksyttävä kulttuuriympäristöohjelma, jossa määritellään rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman hoidon tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Inventointeihin on mahdollisesti saatavissa rahoitusta esimerkiksi Ympäristöministeriöltä, ELY-keskukselta, museovirastolta, tai EU-hankerahoituksena. Tavoitteena on, että nokialaiset ovat tietoisia paikallisen kulttuuriympäristön erityispiirteistä ja kantavat yhdessä vastuuta sen säilyttämisestä. Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon lisääminen parantaa kuntalaisten osallisuutta ja sujuvoittaa päätöksentekoa, kun tieto on ajankohtaista ja helposti saatavilla.

Toimenpiteet tukevat Nokian strategian painopisteitä hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen, sekä kasvua mahdollistava kaupunkirakenne, joka sisältää linjauksen, että suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita. Laadukas kaupunkikuva sisältää historian kerrostumia. Sellainen kulttuuriympäristö on arvokas voimavara, joka tukee paikallista identiteettiä ja alueellista kehitystä sekä tarjoaa mahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille.

Nokialla 4.4.2022

Sami Karjalainen  
Nokian vihreä valtuustoryhmä 
Nokian vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Sami Karjalainen

Sami Karjalainen

Kirjoittaja on Nokian vihreiden varavaltuutettu.

2022-04-04T21:22:54+03:004.4.2022|blogi|
Go to Top