• Sarpatintien kerrostalojen purkusuunnitelmat etenevät Nokialla

Sarpatintien vanhojen kerrostalojen purkusuunnitelmat etenevät – asukkaiden vastustuksesta huolimatta

Nokian rakennus- ja ympäristölautakunnassa käsiteltiin tänään 24.5.2023 Sarpatintien kerrostalojen kohtaloa. Tein suunnitelmiin liittyen ehdotuksen, että purkusuunnitelmista luovuttaisiin, mutta ehdotukseni ei saanut kannatusta. Purkusuunnitelmat etenevät. Ihmisten kodit saatetaan purkaa – asukkaiden vastustuksesta huolimatta. Miten käy rakennuksissa asuville lepakoille ja voiko ELY-keskus torpata hankkeen?

Suunnitelmissa kuusikerroksisia kerrostaloja

Asia on tullut vireille 2018 ja se on parhaillaan valmistelussa. Suunnitelmissa on purkaa nykyiset neljä punatiilistä, kolmikerroksista kerrostaloa. Tilalle suunnitellaan rakennettavaksi kuusi kuusikerroksista kerrostaloa.

Sarpatintien kaavasuunnitelma
Sarpatintien uusien kerrostalojen havainnekuva

Vihanto & Co havainnekuva kerrostalokorttelista. Kuvasta poiketen kaavaehdotuksessa ensimmäinen kerrostalo on madallettu saman korkuiseksi kuin muut ja julkisivujen edellytetään olevan punatiiltä.

Kulttuurihistoriallisia arvoja

Sarpatintien alueella on 1958, 1962 ja 1967 valmistuneet asuinkerrostalot, jotka on aikanaan rakennettu Pitkäniemen sairaalan työntekijöiden asunnoiksi. Neljä rakennusta yhdessä muodostavat muurimaisen oloisen rakennuskokonaisuuden metsäisen harjuselänteen eteläpuolella Nokian keskustaa lähestyttäessä.

Talot edustavat arkkitehtoniselta käsittelyltään aikakauden rakennustyyliä ja tekniseltä toteutukseltaan aikakauden rakennustapaa edullista vuokra-asumista varten. Asunnot ovat pienikokoisia ja minimivarustettuja. Talot on suunnitellut Harry W. Schreckin suunnittelutoimisto, jonka merkittävimmät työt on toteutettu Tampereelle.

Sarpatintien vanhan kerrostalon julkisivusuunnitelma vuodelta 1956
Sarpatintien vanhan kerrostalon pohjapiirros vuodelta 1956

Sarpatintien julkisivu ja pohjapiirrossuunnitelmat vuodelta 1956.

Rakennushistoriaselvityksen mukaan alueen läpi kulkee merkittävä historiallinen maantieyhteys Turku-Tampere nykyisen Sarpatintien linjauksen kohdalla. Tietä on kutsuttu yleiseksi tieksi jo 1400-luvulla ja se on ollut Ruotsin vallan ajan tärkein Ylä-Satakunnan ja Porin välinen tieyhteys.

Maakuntamuseo näkee rakennuksissa kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä, että kohdetta olisi tarvetta suojella rakennussuojelulailla.

Suunnittelumääräyksessä kuitenkin määritellään, että ”alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen.”

Kuntalaisaloite vastusti rakennusten purkamista

Talojen asukkaille purkusuunnitelmat tulivat puskista. Asukkaat lukivat suunnitelmista Nokian Uutisista.

Talojen purkamista vastaan on tehty vuonna 2021 kuntalaisaloite, jossa on 96 allekirjoittanutta. Osa aloitteen allekirjoittajista on kyseisten talojen asukkaita, jotka vastustavat kotiensa purkamista. Aloitteessa todetaan: ”Talot on todettu peruskuntoisiksi sekä laatutasoltaan tyydyttäviksi. Peruskorjaamalla talot Kiinteistö oy Kissantassu voisi edelleen tarjota asukkailleen edullisia vuokra-asuntoja. Haluamme peruskorjauksen, joka säilyttää alueen kulttuurihistorialliset ja rakennushistorialliset arvot. Liikenteen melukaan ei kantaudu asuntoihin häiritsevästi joten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittua erillistä melusuojausta ei tarvitse rakentaa.”

Sarpatintien rakennuksia uhkaa purkutuomio

Myöntääkö ELY-keskus poikkeusluvan?

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa ehdotin tänään 24.5.2023, että Sarpatintien kerrostalojen purkusuunnitelmista luovutaan. Ehdotukseni ei saanut kannatusta, joten purkusuunnitelmat etenevät.

Jälleen kerran palanen nokialaista rakennusperinnettä uhkaa kadota. On surullista, että Sarpatintien talot uhataan purkaa asukkaiden vastustuksesta huolimatta.

Vielä on toki toivoa, että esimerkiksi ELY-keskus ei myönnä purkulupaa lepakkoyhdyskunnan takia.

Sami Karjalainen

Kirjoittaja on Nokian vihreiden varavaltuutettu sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen.

2023-05-25T00:04:34+03:0024.5.2023|blogi|
Go to Top