Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva RKTL eli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos  julkaisee monipuolista tutkimustietoa mm. riistasta, porosta ja kalasta. Taitoin RKTL:n raportteja vuosina 2013-2014. Raporteissa on paljon erilaisia taulukoita ja tilastoja, joten taittotyö vaati erityistä tarkkuutta.