Nokian ainoaa jälkifunkkistaloa uhkaa purkutuomio, tilalle suunnitellaan 8- ja 9-kerroksisia kerrostaloja – rakennushistoriallisesti arvokasta Sotkanvirran taloa ei saa purkaa

Samalla kun Nokian asemanseutua halutaan kehittää, niin rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevaa Sotkanvirran taloa uhkaa purkutuomio. Maakunnallisesti ja rakennushistoriallisesti tärkeä rakennus halutaan vetää sileäksi. Nokian kaupungin valmistelemien suunnitelmien mukaan tilalle on tulossa 8- ja 9-kerroksiset kerrostalot. Vaikka rakennus on kuntokartoitusraportin mukaan vain välttävässä kunnossa, pitää se pelastaa purkutuomiolta.

Sotkanvirta oli Nokian ensimmäinen tavaratalo

Nokian ensimmäinen tavaratalo Sotkanvirta avattiin 14. marraskuuta 1958. Kiinteistössä toimi pitkään päivittäistavaraa ja erikoistavaraa myyvä Nokian ensimmäinen tavaratalo, hotelli-ravintola Sotkanvirta ja ravintola Sotkanpesä.

Sotkanvirta ilmakorttikuvassa vuodelta 1961.

Sotkanvirta ilmakorttikuvassa vuodelta 1961. Aluksi myymälätilojen edessä on ollut katosrakenteita, mutta ne on purettu 1972. (Kuva: Veljekset Karhumäen ilmakorttikuva nro 16373n)

Sotkanvirran julkisivupinta on rapattu okransävyyn. Asuinhuoneistojen osalla julkisivuissa yksittäisten ikkunoiden välit on rapattu tummemmalla sävyllä luoden vaikutelmaa nauhaikkunasta. Kattomuotona on käytetty tasakattoa, johon julkisivun tehokeinona on käytetty myös loivaa lapekattoa.

Ainoa jälkifunkista edustava rakennus Nokialla

Sotkanvirta edustaa Nokian kauppalan 1950-luvun rakentamista ja on ainoa ns. jälkifunkistalo Nokialla. Tämä rapattu kivitalo on hyvin tunnistettavaa sotien jälkeistä liiketalorakentamista, ja samalla tyylilajissaan ainoa Nokian ydinkeskustassa. Rakennus on pankkitalon ja punatiilirakennusten ohella olennaisen osa asemanseudun katukuvaa.

Sotkanvirta ilmentää hyvin kaupungin kehitysvaihetta 1950-luvulla, jolloin Nokianvaltatien varren pientalovaltainen rakennuskanta on alkanut väistyä kerrostalo- ja liikerakentamisen myötä ja Nokianvaltatien varresta on tullut kauppalan pääsisääntuloväylä. Rakennus kuvastaa rakennusajankohdan arkkitehtuurin ihanteita ja ominaispiirteitä, joita ovat edellä mainitun lisäksi rapattu julkisivupinta, nauhaikkunamaisuus, pelkistetty koristelematon arkkitehtuuri ja tasakatto.

Sotkanvirta alkuvuosinaan

Sotkanvirran talolla on keskeinen rooli asema-aukion reunalla, arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön päätepisteenä. (Kuvaaja tuntematon)

Nokian kulttuuriympäristöselvityksessä vuodelta 2010 todetaan, että rakennuksella on kaupunginosan historiaan ja edustavuuteen liittyvää kaupunkikuvallista arvoa. Sotkanvirralla on keskeinen rooli asema-aukion reunalla ja terveyskeskuksen/sairaala-alueen naapurina sekä Souranderinkadun arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön päätepisteenä. Sotkanvirran liikekiinteistöllä on sosiaalihistoriallista arvoa osana Osuusliike Voiman osuuskauppahistoriaa, työväenkulttuuria ja Nokian paikallishistoriaa. Myös Pirkanmaan liitto on listannut Sotkanvirran on maakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.

Sotkanvirta tammikuussa 2021. Rakennuksen julkisivua hallitsevat mainoskyltit ja pellitykset.

Sotkanvirran rakennus on päästetty rapistumaan. Osa vanhoista isoista ikkunoista on osittain levytetty umpeen ja julkisivua peittävät rumat peltilevyt sekä osin vanhat mainoskyltit. Tällä hetkellä Sotkanvirrassa toimivat K-Market sekä ”Tossubaari” Aino ja Reino. (Kuva: Sami Karjalainen)

Kaupunkikuvallisesti tärkeä rakennus saa purkutuomion?

Asemakaava mahdollistaa vanhan liikekiinteistön purkamisen. Suunnittelualue on osoitettu tiivistettäväksi asemanseuduksi. Nokian kaupungin kaavoituskatsauksessa (2020) todetaan seuraavaa: Sotkanvirran kiinteistön asemakaavanmuutos on tullut vireille kiinteistönomistajan hakemuksesta. Tavoitteena on purkaa vanha liikekiinteistö ja mahdollistaa liike- ja asuinrakentaminen huomioiden alueen arvopohja.

Sotkanvirrasta on laadittu kuntotarkastusraportti (HS-Tec 2018), jossa kerrotaan seuraavaa: ”Rakennus on rakennusteknisiltä osiltaan pääosin välttävässä kunnossa eli suurin osa rakennusosista on uusittava tai peruskorjattava lähivuosina. – – Rakennuksen ikä, kosteusvaurioiden laajuus sekä nykyinen käyttöaste huomioiden voidaan todeta, ettei rakennuksen peruskorjaaminen ole todennäköisesti taloudellisesti kannattavaa, vaan kannattaa harkita rakennuksen purkua.”

Toisaalta suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen”.

Havainnekuvassa suunnitellut 8- ja 9-kerroksiset kerrostalot, jotka tulisivat Sotkanvirran tilalle.

Nykyisten suunnitelmien mukaan Sotkanvirran tilalle on tarkoitus rakentaa 8- ja 9-kerroksiset kerrostalot. (Kuva: Arkkitehtitoimisto Eero Lahti)

Rakennuksen maapohja on arvokasta, joten raha puhuu

Tahtotila ei ole säilyttämisen kannalla, vaan Sotkanvirta halutaan vetää sileäksi ja tilalle rakentaa paikkaan sopimattomia korkeita kerrostaloja.

Swecon ja Nokian kaupungin tekemä asemakaavamuutoksen selostus on karua luettavaa. Vaikka Sotkanvirta on monelta eri taholta todettu ainutlaatuiseksi helmeksi, ei sekään riitä. Vaikka rakennus voi olisi välttävässä kunnossa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä olisi mahdollista kunnostaa – jos tahtoa löytyy.

Voisiko Sotkanvirran talo näyttää tältä tulevaisuudessa? Havainnekuva: Danial Matvejenko / Danils Design

Voisiko Sotkanvirran talo näyttää tältä tulevaisuudessa? Jos tahtoa riittää, Sotkanvirta olisi mahdollista pelastaa. Myös asemanseutua on täysin mahdollista kehittää myös siten, että Sotkanvirta säilytetään. Kyseessä on arvovalinta: onko tärkeintä saada hyvät rahat rakentamalla uusia asuntoja vaiko säilyttää pala uniikkia historiaa? (Havainnekuva: Daniel Matvejenko)

Nykyiset kaavoitussuunnitelmat ovat todella kaukana rakennusperinnön arvojen säilymisestä. Kyllä aluetta täytyy pystyä suunnittelemaan niin, että kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus säilytetään. Uusien suunnitelmien mukaiset kerrostalot pilaavat hienon miljöön. Sotkanvirta on osa Nokian historiaa, joka tulisi säilyttää jälkipolville.

Sami Karjalainen: Kuntavaaliehdokas 2021

Sami Karjalainen

Kirjoittaja on Nokian vihreiden kuntavaaliehdokas.

2021-01-31T11:18:05+02:0030.1.2021|blogi|
Go to Top